Nu in de winkel

Schijnvroom, valschhartig, steiloorig: de mannen in Waanwijze lasterbende beschimpen elkaar met de oneervolste woorden die ze maar kunnen bedenken.
Ze voeren strijd over hét doel in hun werkzame leven: ware kennis over mens en kosmos. En ze zijn het fundamenteel met elkaar oneens.

Deze mannen leven in de zeventiende en achttiende eeuw en zijn betrokken bij de moeizame geboorte van een nieuwe manier van denken die we nu ‘wetenschap’ noemen en die ons moderne leven iedere minuut beïnvloedt.

De ruziemakers twisten over de kwadratuur van de cirkel, het Latijn als voertaal in de wetenschap, de ‘lichaamtjes’ waaruit alles om ons heen bestaat, en priegelige 'dierkens'. Ze leggen ziel en zaligheid in de strijd, op weg naar wetenschappelijke eer.

Waanwijze lasterbende geeft een unieke kijk in de geschiedenis van de wetenschap. Centraal staan ruzies tijdens de grote zoektocht naar nieuwe manieren van denken. Een fascinerend verhaal over opvliegende karakters en hun bijdragen aan de moderne wetenschap.

Waanwijze lasterbende.
De geboorte van de wetenschap in acht ruzies
208 p. Unieboek | Het Spectrum
€19,99
ISBN 9789000357468


Geertje Dekkers

Ik schrijf en vertel over geschiedenis. Als journalist voor kranten en tijdschriften zoals Historisch Nieuwsblad, de Volkskrant en Quest. Als docent voor studenten van de Universiteit Utrecht en de Reinwardt Academie. En als spreker voor iedereen die meer wil weten over de afgelopen eeuwen.

Wetenschapsgeschiedenis is mijn grote werkliefde. Als kind was ik al nieuwsgierig naar de eigenzinnige geesten die tussen 1500 en 1800 bekende denkpatronen loslieten en de wetenschap brachten waar ze nu is. En nog steeds amuseer ik me met hun inventiviteit, hun gedachtekronkels en hun koppigheid. 

Een artikel of een lezing? contact@geertjedekkers.nl.

Portfolio


Artikelen

De nieuwste inzichten over Caesars gezicht; het pleidooi van Simon Stevin voor een draaiende aarde; de wereld van de firma Blaeu: als wetenschapsjournalist schrijf ik over historische achtergronden en wetenschappelijke ontwikkelingen. 


Radio en YouTube

Ook op de radio en op YouTube vertel ik graag over creatieve ideeën uit het verleden. Over het ingenieuze mechanisme van Antikythera bijvoorbeeld. Of over de kennismaking met handige cijfers.


Redacteur 

Samen met Marchien den Hertog vorm ik de hoofdredactie van Haagse Historie, het tijdschrift dat elk kwartaal nieuw licht werpt op de geschiedenis van de hofstad. Daarnaast werk ik als eindredacteur voor onder andere Maarten! en Historisch Nieuwsblad

Onderwijs

Ik geef onderwijs aan studenten van de Universiteit Utrecht en de Reinwardt Academie. Voor middelbare scholieren heb ik meegewerkt aan de geschiedenismethode Memo.

Apps

De Nederlandse Opstand en de Gouden Eeuw komen tot leven in Unlock History, de prijswinnende app van de makers van Historisch Nieuwsblad, waaraan ik meewerkte.

TV

In Ten Strijde vertellen Jort Kelder en Pieter Jan Hagens over de inname van de Zilvervloot, de slag bij Waterloo en andere militaire confrontaties. Samen met Marchien den Hertog deed ik het historische onderzoek voor de uitzendingen.